2016-10-12

Majątek będący w dyspozycji WORD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie posiada następujący majątek:

grunt o powierzchni 17.426 m2 w Koninie przy ul. Zakładowej 4b, na którym znajdują się:

 • budynek szkoleniowo - biurowy o powierzchni 1225,19 m2,
 • budynki garażowe o powierzchni 600 m2,
 • wiata samochodowa o powierzchni 218.7 m2
 • plac manewrowy z wyposażeniem,   

majątek ruchomy w postaci:

 • pojazdów (13 samochodów osobowych, 3 samochody ciężarowe, 6 motocykli, 1 samochód osobowo-dostawczy, 2 motorowery, 1 ciągnik, 3 przyczepy ciężarowe, 1 laweta),
 • sprzętu komputerowego i biurowego,
 • elementów wyposażenia biur i sal wykładowych.

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie jest samorządową wojewódzką osobą prawną utworzoną na podstawie odrębnych ustaw. Prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. (Dz. U. z 2002r. nr 176, poz.1443)

Przychodami ośrodka są:

 1. wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;
 2. wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 3. wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.

Rozchodami ośrodka są wydatki na:

 1. bieżące utrzymanie ośrodka;
 2. prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii;
 3. inwestycje związane z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;
 4. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację przepisów o ruchu drogowym i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek może przeznaczyć pozostałe wolne środki, niewykorzystane na wydatki, o których mowa w pkt 1–3.